Dr. Grigorije Petrovič Grabavoj

Doktor je fizičko-matematičkih nauka, akademik, autor otkrića stvaralačkih oblasti informacija i originalnih radova o prognoziranju budućih zbivanja, o upravljanju tim zbivanjima, njihovoj korekciji.

Dr. Grigorije Petrovič Grabavoj je autor „Učenja o sveopštem spasenju i skladnom razvoju svih i sprečavanju moguće globalne katastrofe“

registrovanog na ime Grabavoja G.P. u vidu stotina njegovih dela u kancelariji za Autorska prava Kongresne biblioteke SAD: TH 7-324-403 od 6,februara 2008,godine, Thi 1-607-600 od 08,februara 2008, godine, TH 7-049-203 od 12,februara 2008,godine, Txu 1-789-751 od 25,jula 2011,godine.

Rodjen je 14,novembra 1963, godine u Kirovskom zaseoku (selo Bogara) u Kirovskom rejonu Čimkentske oblasti Kazaške SSR (izvod iz knjige rođenih: serija II-OG.br.463794), današnji Kazahstan.

Godine 1986, Grigorije Petrovič Grabavoj je na Taškentskom državnom univerzitetu „Lenjin“ stekao zvanje „matematičar-mehaničar“ o čemu svedoči diploma NV br.941085.

Godine 1996, završio je Ramensku medicinsku školu pri Moskovskom oblasnom učilištu za podizanje kvalifikacija, diploma br.UT 729642 za specijalnost „Lečenje“.

Godine 1999, odlukom Visoke Međuakademske atestacione komisije dodeljen mu je naučni stepen doktora fizičko-matematičkih nauka, diploma DFM br.0052, doktora tehničkih nauka, profesora za specijalnost „Bezbednost izuzetno složenih objekata“, profesora za specijalnost „Analitički i strukturno-analitički instrumenti i sistemi“. Odlukom Predsedništva međunarodne Akademije za integraciju nauke i biznisa (MAINB) dodeljeno mu je naučno zvanje profesora za specijalnost „Sistemska informatika“.

Godine 2000, odlukom Predsedništva Evropskog Univerziteta dodeljeno mu je zvanje doktora nauka za specijalnost „Tehničke nauke“. Ruska Akademija prirodnih nauka mu je dodelila zvanje i znak „Vitez nauke i umetnosti“.

Godine 2004, Akademija za probleme bezbednosti, odbrane i pravnog poretka dodeljuje mu diplomu profesora te Akademije.

Dobitnik je velikog broja međunarodnih priznanja i nagrada kao što su: povelja Malteškog reda, počasno zvanje „Velikog magistra svetskih nauka i obrazovanja“, medalja „Za razvoj kulture i umetnosti“ Međunarodne Akademije nauka, „Zvezdom Vernadskog za zasluge u nauci“ Međunarodnog međuakademskog saveza, viteški Orden Svetog Stanislava, medalja „Akademik Repjev Sergej Ivanovič“ za zasluge u otadžbinskoj kosmonautici Federacija Kosmonautike Rusije, orden Petra Velikog I reda, medalja „Za vernost avijaciji“ i mnoge druge.

Živi i stvara u Beogradu.

Spisak seminara DR. Grigorija Grabavoja

- Nastavni program obrazovnog centra

1, Objedinjeni sistem znanja
2, Primenjene strukture stvaralačke oblasti informacije
3, Obnavljanje ljudskog organizma koncentracijom na brojeve
4, Hajrukulus
5, Brojevi zvezda za večni život
6, Obrazovni sistem Grigorija Grabovoja
7, Vaskrsenje ljudi i večni život - od sada naša realnost!
8, Uvodni kurs Učenja Grigorija Grabavoja
9, Metode koncentracije
10, Učenje o spasenju i harmoničnom razvoju.Tri pozicije strukturizacije svesti. Sprečavanje moguće globalne katastrofe. Samovaspostavljanje. Upravljanje događajima upravo iz vaše svesti.
11, Sistem spasenja i strukturizacije svesti u sprečavanju glibalne katastrofe. Metod izgradnje dinamičkog elementa realnosti. Svest kao sistem upravljanja.
12, Upravljanje spasenjem. Tehnologija upravljanja iz svoje svesti stvarajući svoje ćelije u isto vreme uz upravljanje celokupnom spoljašnjom stvarnosti.
13, Strukturiranje Svesti u pravcu spasenja. Metoda sprečavanja globalne katastrofe i spasenja kroz izgradnju elemenata udaljene realnosti. Samovaspostavljanje i vaspostavljanje drugih na principu samoizgradnjegradnje stvarnosti.
14, Zakoni svesti i sveta u sprečavanju moguće globalne katastrofe
15, Sprečavanje moguće globalne katastrofe tehnologijom pretvaranja vizuelnog signala. Upravljanje pristupom bilo kojoj tački u prostoru-vremenu.
16, Fundamentalni zakoni, principi i metodi vaskrsavanja njudi u beskonačnom životu.
17, Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove. Deo 1.
18, Došljak. Neće biti kraja sveta
19, Učenje Grigorija Grabovoja o Ljubavi
20, Učenje Grigorija Grabovoja o Večnom životu
21, Učenje Grigorija Grabovoja o Duši
22, Učenje Grigorija Grabovoja o Duhu
23, Učenje Grigorija Grabovoja.Primena tehnologije kod sisteme traženja
24, Učenje Grigorija Graboveja o Vaskrsenju. Osnovni zakoni, principi i metode vaskrsenja ljudi stvaraoca

25, Učenje Grigorija Grabovoja o Ljubavi. Spoznaja Sveta Ljubavlju
26, Učenje Grigorija Grabovoja o Svesti
27, Učenie Grigorija Grabovoja o Zemlji
28, Učenie Grigorija Grabovoja o Kosmosu
29, Učenie Grigorija Grabovoja o Bogu. Vid Boga
30, Učenie Grigorija Grabovoja o Bogu. Sluh Boga
31, Učenje Grigorija Grabovoja Čovečijem telu. Metod regeneracije Čovečijeg tela posredstvom dejstva Duše
32, Učenie Grigorija Grabovoja o Bogu. Kretanje Fizičkog tela Jedinog Boga
33, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Fundamentalna izgradnja Sveta
34, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Duša Boga
35, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Organizacije Sreće
36, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Upravljanje ličnim zadacima
37, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Stvaranje materije budućnosti
38, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Upravanje vremenom
39, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Upravljanje Svetlošću
40, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Izgradnja Sveta Ljubavlju
41, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Upravljanje ciljevima
42, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Upravljanje Znanjima
43, Učenje Grigorija Grabovoja o Vaskrsenju. Deo 1. Vaskrsenje Dušom. Deo2. Vaskrsenje Duhom. Deo 3. Vaskrsenje posredstvom dejstva Svesti
44, Brojevi za uspešno poslovanje
45, Brojčane koncentracije na proizvode
46, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Podmlađivanje
47, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Podmlađivanje Večnošću
48, Širenje Učenja Grigorija Grabovoja na Internetu
49, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Prestižuće upravljanje
50, Učenje Grigorija Grabovoja o Vaskrsenju. Ubrzanje susreta s Vaskrslim
51, Učenje Grigorija Grabovoja o Vaskrsenju. Kolektivno Vaskrsenje
52, Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Precizno upravljajuće prognoziranje svih procesa
53 Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Razvoj upravljajućeg jasnoviđenja dejstvom Duše
54, Učenje Grigorija Grabovoja o Vaskrsenju. Aktuelna pitanja rada na Vaskrsenju

Za svaki odslušani seminar, dobijate sertrifikat na kome je naveden TAČAN NAZIV Seminara, kao i broj licence predavača.